Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ederiz.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz Gazipaşa Mahallesi Kızılay Sokak Meydan İş Merkezi 5/20  Ortahisar-Trabzon adresinde yerleşik Akoluk Kitap Kırtasiye Basın Yayıncılık Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

b) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları

Aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

·     Formlarda Bildirdiğiniz Veriler

·     Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası

·     İletişim Bilgisi: Telefon numarası, E-posta adresi, Adres Bilgisi

·     Site Üyeliği (Site/Mobil Uygulama) Kapsamında İşlenen Veriler

·     Finansal Verileriniz: Banka Bilgilerinizi, Kredi Kartı Bilgileriniz, Mail Order bilgileri

Uygulama/web sitesi ziyaretçilerinden toplanan veriler

Arayüzlerde sunulan formları doldurmayıp, kişisel verilerinizi paylaşmayı tercih etmemeniz halinde, mobil uygulama/web sitesinin temel işlevlerinden faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamda,

·     Mobil cihaz tanımlayıcınız ve/veya hesap tanımlayıcınız (Android UDID, iOS UUID; Reklam ID’si: iOS cihazları için IDFA, Android cihazları için AAID veya bunların eşdeğeri)

·     Cihazınızın İnternet’e erişmek için kullandığı İnternet protokolü (IP) adresi,

·     Coğrafi konum (etkinleştirilmişse), cihazınızın türü ve işletim sistemi sürümü,

·     Uygulamanın özellikleri ve işlevleriyle etkileşimleriniz,

·     Uygulama aracılığıyla eriştiğiniz, tıkladığınız veya etkileşim kurduğunuz web siteleri ve içerikler dâhil olmak üzere Uygulamayı kullanımınız ile ilgili İşletme bilgileriniz işlenir.

Üyelerden Toplanan Bilgiler

·     Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişi yapabilmeniz, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve gizlenmiş şekildeki parola bilgilerinizi,

·     Herhangi bir alışveriş kanalından alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi bilgileri) bilgilerinizi,

·     Üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş bilgilerinizi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları),

·     Üyelik programlarından faydalanabilmeniz, diğer üyelik programlarından ve özelliklerinden faydalanabilmeniz, işyerleri ve Site’den yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız, puan kazanabilmeniz ve bu puanları kullanabilmeniz amacıyla Şirketimiz işyerleri ve Site’den yapacağınız alışveriş bilgilerinizi, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,  segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Siteler ve diğer dijital platformlar veya diğer 3. taraf ortamlardaki reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.)  yapılması, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturulması ve size iletilmesi, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (il, ilçe, demografik bilgiler, lokasyon paylaşımın açık olması halinde lokasyon bilgisi, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan kullandığınız operatör bilgisi, anket cevapları vb.)

·     Ticari İletişim Süreçleri Kapsamında İşlenen Veriler 
Ticari iletişim izni vermeniz halinde, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve bildirdiğiniz iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; fiziki ortamda işyerlerimizden, çağrı merkezimizden internet ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımızdan açık rızanıza dayanılarak toplanmaktadır. Açık rızanızı her zaman geri alabilir, üyeliğinizi her zaman sona erdirebilirsiniz.

 

 

d) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden,

·     Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, operasyonel hizmetler, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla  şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile) veya yurt içindeki tedarikçiler, iş ortaklarımız ya da hizmet sağlayıcılarımızın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurtdışı ile,

·     Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

·     Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla,

·     Site ve Mobil Uygulama’daki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımızla paylaşırız.

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR